Radio Vega Live

(check the playlist for 24/7 info)

Current track

Title

Artist


Začneme riešiť klímu?

Written by on január 25, 2024

Novoročná veštiareň Radia Vega 2/8:

Nakoľko je pravdepodobné, že sa ľudstvo v súvislosti s klimatickou krízou spamätá a začne vykonávať nejaké zásadnejšie kroky v tomto smere?

Arpád Soltész: 0%
Považujem za absolútne vylúčené, že by sa ľudstvo spamätalo a začalo robiť niečo pre svoju záchranu. Vnímam tie dva procesy – globálne otepľovanie a globálne osprostievanie – ako dva evolučné mechanizmy, ktoré sa navzájom dopĺňajú, posilňujú a spejú k rovnakému, veľmi typickému evolučnému výsledku, a síce, že živočíšny druh, ktorý sa fatálne premnoží, generuje devastačné zmeny a nakoniec vyhynie.

Andrea Letanovská: 0% / 70%
V tomto som bohužiaľ veľmi skeptická. Nemyslím si, že ľudstvo ako také sa spamätá bez toho, aby došlo k nejakej vážnej katastrofe, ktorá ohrozí polovicu zemegule. Čiže ľudstvo sa určite zo dňa na deň ani z roka na rok nespamätá. Dokonca aj väčšina jednotlivcov bude naďalej sebecká a bude uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred nepohodlím, ktoré by viedlo napríklad k obmedzeniu spotreby surovín alebo k menšej produkcii odpadu. Jediné, čomu verím, a v čom je šanca, je to, že tie tisíce drobných opatrení, od rôznych politík jednotlivých krajín po obmedzenia, ktoré sú vydané direktívne a pod hrozbou pokuty musia byť vymáhané, tak že toto všetko dohromady preváži ten jazýček na váhe na tú stranu, že sa naozaj začneme správať zodpovedne a naozaj sa začne robiť viac nápravy ako nových škôd, ktoré pribúdajú. Jediné, v čo verím, je teda to, že suma tých opatrení a drobných snáh tých tisícov jednotlivcov, ktorí sú osvietení, dá dohromady dobrý výsledok.

Juraj Buzalka: 0%
Myslím si, že sa naštartovali trendy zásadnej transformácie, hoci možno u nás to ešte tak necítime, keďže tu máme veľa zelených skeptikov. Tá zmena sa deje, otázka je, či to stihneme. Ale či precitneme v roku 2024, tak to určite nie. Ako vidíme aj na vláde cynikov, šarlatánov a hlupákov u nás, tá zmena môže byť aj reverzná, a to aj v iných európskych krajinách, v tomto Slovensko nie je výnimkou. Ľudia, ktorí popierajú klimatickú zmenu alebo spochybňujú opatrenia proti nej, sa dostávajú k moci aj v iných krajinách.

Ľubica Trubíniová: 1-10 %
Chcem byť optimistkou, nádej zomiera posledná. Zatiaľ ešte stále môžeme niečo reálne robiť, ešte sa úplne všetko spod našej kontroly nevymklo. Človek si síce zvykne aj na šibenicu, no to nie je dobrý cieľ. Lepšie je žiť v harmónii s prírodou.

(foto: archív ĽT, JB, Instagram AL, Facebook AS)


Continue reading